See all news

WELCOME TO US AND MEET RS

Welcome to Kalkbruksgatan 1, September 18, 2020 between 9:00-15:00

At 35 tonnes and with over 100m² of exhibition space, Titan II showcases the latest innovation including, 3D printing, Robotics, Raspberry Pi. The Internet of Things (IOT), Thermal Imaging, Virtual and Augmented reality.

Titan II is RS mobile innovation centre which provides unique and interactive experiences that allow engineers and students to get “hands on” with latest technology and see what it’s like to be an engineer today and in the future.


How will you be inspired?

Time Travel

Find out how technology has evolved through the decades; using the latest VR technology on board Titan II

Don’t look down!

The sky is the limit for our immersive experience; working on top of a skyscraper. Don’t forget your safety harness!

Life in 3D

Bring your design idea to life! See the latest in 3D print technology and software, making your designs a reality.

IoT and you

What is the internet of things (IoT)? How does it work? See how IoT is shaping the future in engineering and technology.

WHERE?

Olander Sjöstrand, Kalkbruksgatan 1 417 07 Gothenburg

WHEN?

September 18, 2020 9:00-15:00

COVID19

Due to Covid 19, we and RS are following the recommendations.

For example, we only let a few people at a time into the bus, keep our distance and hand sanitizer will be provided.

Welcome Onboard!


*SVE*

På 35 ton och med över 100 m² utställningsutrymme visar Titan II den senaste innovationen inklusive 3D-utskifter, Robotik, Raspberry Pi. Sakernas internet (IoT), Värmekameror (IR-termometrar), virtuell och förstärkt verklighet (VR / AR, Augmented reality).

Titan II är RS Components mobila innovationscenter som tillhandahåller unika och interaktiva upplevelser som gör det möjligt för ingenjörer och studenter att "känna på" den senaste tekniken och se hur det är att vara ingenjör idag och i framtiden.

Hur blir du inspirerad?

Tidsresa

Ta reda på hur tekniken har utvecklats genom årtionden; använd den senaste VR-tekniken ombord på Titan II

Titta inte ner!

Hisnande upplevelser; arbeta ovanpå en skyskrapa. Glöm inte din säkerhetssele!

Livet i 3D

Få din designidé till liv! Se det senaste inom 3D-utskriftstekniken och dess programvara, så att dina 3D-modeller blir verklighet.

IoT och du

Vad är Sakernas internet (IoT)? Hur fungerar det? Se hur IoT formar framtiden genom ingenjörskonsten och tekniken.

VAR?

Olander Sjöstrand, Kalkbruksgatan 1 417 07 Göteborg

NÄR?

18 september, 9:00-15:00

COVID19

På grund av Covid19 följer vi och RS rekommendationerna.
Bland annat släpper vi endast in ett fåtal åt gången i bussen, håller avstånd och handsprit kommer att finnas på plats.

Välkommen ombord!

Olander Sjöstrand Fsg AB
Kalkbruksgatan 1, SE-417 07 Gothenburg, SWEDEN
T: +46 31 744 22 50 | info@olander-sjostrand.se
Org. no. 556337-4130

Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact us
About us